Ново упатство за физичка делба на катастарска парцела која претставува градежно земјиште

Други вести и наслови

No comments found