Ново упатство за физичка делба на катастарска парцела која претставува градежно земјиште

22/07/2016 komora 0

Во заедничка координација на Комората на Трговци поединци овластени геодети и трговски друштва на Република Македонија, Агенцијата за Катастар на Недвижности и Министерството за Транспорт […]

Од денеска наплатата за заверка на геодетските елаборати ќе биде вклучена во еКат шалтер

11/07/2016 komora 0

Почитувани, Ве известуваме дека почнувајќи од 11.07.2016 (понеделник), наплатата за заверка на геодетските елаборати изработени за недвижности за кои графичките податоци од катастарските планови се […]