Радовиш – Овластени Геодетски фирми

Р.бр. Име на фирма Адреса Email / телефон Бр.Лиценца
1 ГЕОДЕТ ДООЕЛ Бул. Александар Македонски бр.19А/4-16 geodetrad@mt.net.mk 03-479/3 од 04.03.2014
2 ГЕОМ-КОМПАНИ ДОО Ул.22-ри Октомври бр.2/5 Пос.дел.4 geom.company@yahoo.com 02-196/3 од 27.07.2015

Изберете друг град:

Скопје | Берово | Битола | Валандово | Велес | Виница | Гевгелија | Гостивар | Делчево | Кавадарци | Кичево | Кочани | Куманово | Неготино | Ново Село | Охрид | Прилеп | Радовиш | Ресен | Свети Николе | Струга | Струмица | Тетово | Штип |