Кичево – Овластени Геодетски фирми

Р.бр. Име на фирма Адреса Email / телефон Бр.Лиценца
1 ГЕОДЕТ КОРУНОСКИ ДООЕЛ Ул. Мирко Милески бр.15 geodetkorunoski@yahoo.com 03-392/3 од 29.04.2014
2 ГЕОТЕРА ДОО – ПОДРУЖНИЦА КИЧЕВО Ул. Борис Кидрич бр.1/лок.12 geotera1@yhoo.com 02-478/3 од 15.01.2018
3 КАТ ПЛУС ДОО Ул. Борис Кидрич бр.1-2/5 katastarplus@mt.net.mk 03-223/3 од 28.01.2014
4 ПРЕМЕР-ЕКСТРА ДОО Ул. Борис Кидрич бр.1Б-5 katastar.extra@gmail.com 02-411/3 од 01.12.2015

Изберете друг град:

Скопје | Берово | Битола | Валандово | Велес | Виница | Гевгелија | Гостивар | Делчево | Кавадарци | Кичево | Кочани | Куманово | Неготино | Ново Село | Охрид | Прилеп | Радовиш | Ресен | Свети Николе | Струга | Струмица | Тетово | Штип |