Управен одбор


goran jovanovski gostivarм-р Горан Јованоски, дипл.геод.инж – претседател на УО
овластено лице и управител на приватна геодетска компанија

 

 

 


Created by Readiris, Copyright IRIS 2009

м-р Никола Рибароски, дипл. геод.инж – член на УО
овластено лице во приватна геодетска компанија

 

 

 


nadica misheva komoraм-р Надица Мишеска, дипл.геод.инж – член на УО
овластено лице и управител во приватна геодетска компанија

 

 

 


nijaz dauti struga

Нијаз Даути, дипл.геод.инж – член на УО
овластено лице и управител на приватна геодетска компанија

 

 

 


vasil miskovski

ДАРКО БУРОВСКИ, дипл.геод.инж. – член на УО
вработен во Агенција за Катстар на Недвижности

 

 

 

 


ЗОРАНЧО МУКАНОВ, дипл.геод.инж. – член на УО
вработен во Агенција за Катстар на Недвижности

 

 

 


noimg ЕЛЕОНОРА СТЕФАНОВСКА, дипл.правник – член на УО
вработена во Агенција за Катстар на Недвижности

 

 

 

 м-р ГОРАН СЕКУЛОСКИ, дипл.геод.инж – заменик член на УО за ЗОРАН БУЗЛИЕВ, дипл.геод.инж
вработен во Агенција за Катастар на Недвижности


ЃОКО БЛАЖЕВСКИ, дипл.геод.инж.  заменик- член на УО за ЗОРАНЧО МУКАНОВ, дипл.геод.инж
вработен во Агенција за Катастар на Недвижности


м-р АРБЕН ЌЕРИМИ, дипл.геод.инж.  заменик- член на УО за ЕЛЕОНОРА СТЕФАНОВСКА, дипл.правник
вработен во Агенција за Катастар на Недвижности