Претседател на Комората


goran jovanovski gostivarм-р Горан Јованоски, дипл.геод.инж,
овластено лице и управител на приватна геодетска компанија
Избран:
26.05.2016 година на Вонредно Собрание во Скопје