Вести

Одржана 9-та седница на УО на Комората

19/10/2016 0

Согласно усвоениот дневен ред за 9-та вонредна седница, одржана на 17.10.2016 година, присутните членови на Управниот одбор на Комората на трговски друштва за геодетски работи, […]

Агенцијата за катастар на недвижности и Комората на Генерално Собрание на Советот на геодети на Европа

01/10/2016 0

Агенцијата за катастар на недвижности, заедно со Комората на трговски друштва за геодетски работи на официјална покана за учество на Семинар и Генерално Собрание на […]