Вести

Работен состанок на Комората и АКН

14/04/2017 0

На Покана на Агенцијата за катастар на недвижности, на ден 10.04.2017 година, се одржа заеднички состанок со членовите на Управниот одбор на Комората, директорот и […]

Новогодишен коктел и V-та обука за 2016

29/12/2016 0

На ден 28.12.2016 година во х.Континентал се одржа V-та обука за 2016 година за овластените геодети, вработени во приватните геодетски фирми, По завршувањето на обуката […]