Вести

Остварени работни средби со членовите на комората од југо- западна и југо-источна Македонија

25/08/2016 0

Согласно објавениот план за посета по региони, денес (24.08.2016год),членовите на ОУ на комората имаа работни средби со членовите на комората во Битола и Струмица. Фотографии […]

УО на Комората оствари работни средби со претставници на приватните геодетски фирми во Гостивар и Охрид

24/08/2016 0

Врз основа на планираните активности, членовите на Управниот одбор на Комората на Трговски друштва за геодетски работи, на ден 23. 08.2016 год. остварија работни средби […]

Распоред и локација на состаноците на членовите на Управниот одбор на Комората со претставниците на приватните геодетски фирми

22/08/2016 0

Согласно претходното Известување во врска со планираните активности на членовите на Управниот одбор на Комората на Трговски друштва за геодетски работи, во прилог ви доставуваме […]

Распоред на состаноците на членовите на Управниот одбор на Комората со претставниците на приватните геодетски фирми

19/08/2016 0

Врз основа на планираните активности на членовите на Управниот одбор на Комората на Трговски друштва за геодетски работи, согласно подолу прикажаниот Распоред на одржување на […]